O nas

Szpital św. Józefa Sp. z o.o. położony jest w centrum Mikołowa w woj. śląskim. Posiada ponad stuletnią historię założony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie przetrwał zawirowania historyczne (upaństwowienie po II
wojnie światowej) i w 1998r. wrócił do prawowitego właściciela.

Obecnie dyrekcję Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o.stanowią:
Patrycja Onak EMBA – Prezes Zarządu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
mgr Emilia Nawrocka-Kołodziejczyk – Dyrektor Szpitala
mgr Elżbieta Należyta – Przełożona Pielęgniarek
Szpital świadczy całodobową opiekę nad pacjentami w ramach oddziałów:

Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej,
Ortopedii i Rekonstrukcji Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Kręgosłupa,
Internistycznego,
Laryngologicznego (realizujący procedury krótkoterminowe).

Szpital dysponuje Blokiem Operacyjnym wraz z Działem Anestezjologii i nadzoru pooperacyjnego.
Przy szpitalu funkcjonują Poradnie lecznictwa otwartego: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, geriatryczna i nefrologiczna.

Pracę szpitala wspomagają pracownie diagnostyczne: laboratorium, pracownia endoskopii, pracownia RTG, Dział fizjoterapii oraz Centralna Sterylizatornia.

W placówce funkcjonuje również nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.